Etkin Katılım Çağrısı

Çağrı metnini PDF olarak görüntülemek için tıklayın.

 

Türkiye’de Internet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet’i tüm boyutlarıyla tanıtmak, gelistirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995’den beri her yıl yapılan, ulusal boyutta bir konferans düzenlenmistir. Konferansa bildiri sunma, eğitim semineri verme ve tartışma grubu/açık oturum düzenleme şeklinde aktif katılım davet edilmektedir. Konferans kayıt olan dinleyicilere açıktır.

 

Bu yıl “ “Mobil Yaşam”, “Sosyal Ağlar”, “Yeni Medya”, “Fikri Haklar”, Mahremiyet, “İnternet ve Demokrasi”, “İnternet yasakları”, “Nefret Söylemi”, “Fatih Projesi” ve “Medya/Bilgi Okuryazarlığı” ve “Oyun” konuları öne çıkacaktır. Türkiye İnternetinin temel ve güncel konularını kapsayan; Paylaşım Günü etkinliği, Kullanıcı Deneyimi, Web Kullanabilirliği, Kod ile Sanat, Hack Kvramı ve Hacker gibi konularda atölye çalışmaları, ve “Sanatta Sansür” gibi pek çok farklı konuda panel ve oturumlar yapılacaktır. İnternet Başarı öykülerini anlatan oturumlar da planlanmaktadır. Bilgi Toplumu, İnternet ve Güncel sorunların tartışılacağı oturumlar ve geniş toplum kesimlerine hitab edecek seminerler planlanmaktadır.

 

Konferansın Ana Konuları

 

Internet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Mobil Yaşam, Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Sosyal Ağlar: Analiz ve Tolumsal Etkileri
Sosyal Ağlar ve İş Dünyası
Sosyal Ağlar ve Eğitim
Yeni Medya
Gizlilik, Bireysel Haklar ve Kişisel Veriler
Fikri haklar, Sayısal Ürünlerin Paylaşımı
İnternet Yönetişimi ve STK’lar
Türkiye’nin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
Wiki, RSS, Mushup ve Birlikte Çalışma Ortamları
İnternet’in yasal boyutları
İnternet Yasakları, Sansür ve zararlı içerik
İnternet ve Medikal Bilişim
E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
E-Tarım, e-Çevre, e-Ulaşım
E-kültür, Sayısal Bölünme, KİEM ve İnternet Evleri
Bilgi/Medya Okuryazarlığı, sayısal bölünme yelpazesi
E-is, M-iş ve Yeni Ekonomi
Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6, Gelecek İnternet
Telekomda Serbestleşme, Düzenleyici Yapılar
Çocuklar için Güvenli İnternet
Elektronik Yayıncılık ve Basın
E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
Açık Veri, Açık Devlet
Araştırma ve İnovasyon Ağları, 7. Çerceve ve Teknoparklar
İnternet’te Güvenlik; Virus, Spam, Bireysel Savunma
Yeni Internet teknolojileri, Grid ve Bulut Hesaplama
Elektronik İmza
İnternet ve Sanat
İnternet’te Türkce kullanımı ve İçerik
Dünyada ve Türkiye’de İnternet altyapısı
Web 2.0, Web 3.0 ve Nesnelerin İnterneti
Semantic Web
Hesaplama ve Tarama Motorları
Çocuklar için Güvenli İnternet
İnternet ve Reklamcılık
Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)
Digital Activisim
IPTV ve VoIP
Özgür Web Teknolojileri
Siber Kültür
Nefret Söylemi
Konferans dili Türkce’dir. Bununla birlikte, ayrı bir oturumda sunulmak üzere Ingilizce bildiri başvuruları da kabul edilecektir. Başvuruları, tam metin bildirileri, seminer ve çalışma grubu önerilerini aşağıda tanımlanan şekilde 15 Kasım 2013’e kadar iletiniz.

Tüm başvuruların elektronik yapılması gerekir. Tam metni basvuru sırasında webten sunuyorsunuz. Başvuruyu daha sonra düzeltmek mümkündür. Ama, en azından genişletilmiş özetle başlayın.

Klasik bildiri: Bilimsel yazım kuralları çercevesinde yazılmış geniş özet ya da tam bildiri metni, en fazla sekiz A4 sayfa. Birinci sayfada kimlik bilgisi (yazar adı, çalıştığı kuruluş, telefon, faks ve elektronik posta adresleri) bulunmalıdır. Metnin düzenlemeye ve İnternet üzerinde konmaya uygun elektronik kopyası, pdf, html, doc, odt, TeX dosyaları tercih edilir.

Elektronik bildiri: Herhangi bir İnternet yazılım aracı ile okunabilecek, gösterilebilecek ya da dinlenebilecek çokluortam bildiri. Sınırsız form ve boyut. Başında kimlik bilgisi.

Eğitim semineri önerisi: Başlık, süre, azami katılımcı sayısı, anlatılacak konuların azami bir A4 sayfasına sığacak tanımı, eğitimin verilme şekli, donanım ve yazılım gereksinimleri, önerenin kimlik bilgisi.

Tartışma grubu/açık oturum önerisi: Başlık, süre, beklenen katılımcı sayısı, tartışılacak konuların tanımı, önerenin kimlik bilgisi.

Tüm bildiriler ve sahiplerinin izni varsa eğitim seminerleri notları elektronik ortamda sunulacaktır.

 

09/10/2013
1981 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00